Velkommen til menighetens årsmøte!

Velkommen til menighetens årsmøte!

23.04.2019

Velkommen til menighetens årsmøte!

Søndag 5. mai, rett etter gudstjenesten, avholdes menighetens årsmøte.
Her kan du laste ned sakslisten.

Vel møtt!